Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
 
 
Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
 

Hlavná stránka

 

 
História školy Škola dnes Nový učebný plán

Bilingválna sekcia

História školy

     V roku 1990 sa Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade  prihlásilo do konkurzu Ministerstva  školstva s cieľom vytvoriť bilingválnu sekciu na základe ponuky zo Spolkovej republiky Nemecko.

Škola splnila požadované kritériá a 12. novembra 1991sa uskutočnilo slávnostné otvorenie slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie.

     Škola sa počas svojej existencie niekoľkokrát sťahovala. Svoju činnosť začínala v budove bývalej meštianskej školy na Ulici Popradskej brigády  s počtom študentov 72. V školskom roku 1992/1993 bola presťahovaná do objektov dvoch základných škôl na sídlisku Juh, neskôr do komplexu budov na Levočskej ulici, od roku 2003 sídlila v objekte bývalých kasární na Rovnej ulici a v tomto roku 2009 sme sa presťahovali na Ul. mládeže.


Komplex budov na Levočskej ulici

Od školského roku 2001/2002 je počet tried stabilizovaný na 15. Žiaci sú od prvého ročníka delení do troch tried.

     Rokmi sa menila aj koncepcia školy. Spočiatku bolo cieľom tejto sekcie získanie jazykového diplomu KMK II, od školského roku 1992/1993 sa sekcia zmenila na plnohodnotné bilingválne gymnázium s nemeckou maturitnou skúškou, ktorej absolventi sú rovnocenní s absolventmi gymnázií v Spolkovej republike Nemecko.

     Svojím zameraním, výstupmi a výsledkami je škola stále atraktívna pre žiakov z celého Slovenska. Študentov láka možnosť perfektne ovládať nemecký jazyk, ale aj príležitosť študovať na vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách.

Bývalé sídlo školy na Ulici Rovnej